Om GFVS

Grundejerforeningen Varbjerg Strand

Området som sommerhusområde går langt tilbage i historien og udviklingen af området tog for alvor sin begyndelse i 1970érne hvor husene fik el lagt ind med luftledninger.

 

Men udviklingen især den teknologiske gik stærkt så de etablerede anlæg kunne ikke følge med- så kabler blev lagt i jorden og man fik kraft med i kablerne så nu var det for mange slut med gaskøleskabe og petroleumslamper i sommerhusene.

 

Udviklingen fortsatte og nye krav om kloakering blev en realiseret i starten af dette årti. Næste skridt bliver udrulningen af fibernet som er nært forestående.

 

Grundejerforeningen har etableret henholdsvis legepladsudvalg og bro-laug.

 

Vort fællesareal har flere ting at byde på bl.a. petanque, forskellige boldspil mv, – et dejligt område som benyttes stort set hele året.

 

Badebroen blev etableret i 1990érne og er en godkendt badebro af bl.a. kystinspektoratet og den er således også tinglyst så den er fuldt ud lovlig hvilket lå initiativtagerne meget på sinde dengang,- Bro-lauget sørger for vedligeholdelse samt opsætning og nedtagning.

 

Udvalget for fællesarealet tilser løbende området og tager initiativer ved behov for nye tiltag.

Lokalplan

Stemningsbilleder